Menu

I samråd med smittskyddsläkare så har vi satt in rutiner på toalett och att man är max 2 i omklädningsrummet.

Vi hjälps åt att komma ihåg reglerna för att vi fortsatt ska kunna ha öppet på ett smittsäkert sätt.

Max 8 i lokalen, är det 8 när det kommer så får du vänta. Man kan ju fråga om någon snart är klar så kan man ta en promenad under tiden.

Max 2 i omklädningsrummet. Sitt inte där i onödan utan lämna plats för andra som vill träna, omklädningsrummen är inräknade i de max 8.

Sprita spolknappen på toaletten efter du använt toaletten! Sprita händerna på väg in och innan du går ifrån gymet.

Sprita av alla saker du rör inne på gymet.

Undvik högintensiv träning på löpband, rodd- & stak-maskin, det är mycket luft som passerar lungorna och kan smitta.